Arquivo/Buscador
Índice de autores/as e de títulos
Hemeroteca 2010-2014
Inicio > Arquivo > Ficha

Rodríguez Fer, Claudio (1981)
"Antoloxía de poesía galega. Do posmodernismo aos novos, por Francisco Fernández del Riego"
Grial: 71, pp. 111-113.

Recensión da antoloxía na que se informa do seu contido: unha escolma de poetas nados entre finais do século XIX e comezos da década de 1950. O autor traza unha ampla panorámica das promocións poéticas incluídas no volume, sinalando nalgún caso algunha ausencia. Malia estas omisións e a escasa representación dalgúns poetas novos, considera esta antoloxía única e de grande utilidade ao parecerlle a máis ampla en canto a número de autores de todas as publicadas sobre ese período.

Bibliografía secundaria sobre:
novecentismo; xeración de 1936; poesía de posguerra; vangardas; Manuel Antonio; Amado Carballo, Luis; hilozoísmo; simbolismo; Montes, Euxenio; Pimentel, Luis; intimismo; Bouza Brey, Fermín; neotrobadorismo; Sigüenza, Xulio; Acuña, Manuel Luis; Paz Andrade, Valentín; Otero Espasandín, Xosé; Ánxel Johán; Cabada Vázquez, Xosé Manuel; Casas, Augusto; Elejabeytia; Sevillano, Ángel; Delgado Gurriarán, Florencio; García Lorca, Federico; Casas, Álvaro de las; Vidal Martínez, Xoán; Mosteiro, Álvaro; poesía de posguerra; animismo; paisaxismo; imaxinismo; Álvarez Blázquez, Xosé María; Filgueira Valverde, Xosé; Noriega Varela, Antón; clasicismo; virxilianismo; Iglesia Alvariño, Aquilino; Díaz Castro, Xosé; Carballo Calero, Ricardo; Castroviejo, José María; Díaz Jácome, Xosé; Guerra Dacal, Ernesto; Casado Nieto, Manuel; Pérez Creus, Juan; Moreiras, Eduardo; González Garcés, Miguel; Fabeiro, Manuel; Álvarez Blázquez, Emilio; Vázquez, Pura; Morris, Ana Marie; Mariño, María; Pita, Emilio; Seoane, Luis; Varela, Lorenzo; poesía civil; poesía social; Tovar, Antón; Pozo Garza, Luz; Alonso, Eliseo; Neira Vilas, Xosé; González Alegre, Ramón; Rey Romero, Faustino; Barros, Tomás; Kruckenberg, María do Carme; Cuña, Manuel; grupo Brais Pinto; Manuel María; Novoneyra, Uxío; Escola da Tebra; Graña, Bernardino; Lourenzo, Ramón; Cribeiro, Alexandre; Méndez Ferrín, X. L.; Fernández Ferreiro, Xosé; García Bodaño, Salvador; Franco Grande, Xosé Luis; Torres, Xohana; Avilés de Taramancos, Antón; Álvarez Torneiro, Manuel; López Casanova, Arcadio; Sexto Novás, Farruco.
 
 

culturagalega.org
Audiovisual | Música | Literatura | Banda deseñada

Subscríbete | Entra no teu perfil | Aviso legal | Licenza de uso | Contacto

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)
Tfno: 981957202 / Fax : 981957205 / e-mail: redaccion@culturagalega.org