Arquivo/Buscador
Índice de autores/as e de títulos
Hemeroteca 2010-2014
Inicio > Arquivo > Ficha

Limiar de Anxo Angueira á reedición do poemario Bocarribeira de Ramón Otero Pedrayo. O prologuista sitúa a colección creada polos estudantes e traballadores de Brais Pinto e estuda as interseccións entre o patriarca e os mozos (o trato persoal cos que pasaran por Compostela, as tertulias do Café Español...).

Nas últimas páxinas, Angueira analiza a poética de Otero Pedrayo e céntrase en Bocarribeira: lugar de impresión, poetas que dialogaron co poemario e cos que dialogou o autor, o título, a temática, a métrica, o ritmo, a lingua, a estrutura e os grandes leit motiv.

Bibliografía secundaria sobre:
Otero Pedrayo, Ramón; Bocarribeira; grupo Brais Pinto; Méndez Ferrín, X. L.; Graña, Bernardino; Lorenzo, Ramón; Álvarez, Bautista; Barreiro, Herminio; Fernández Ferreiro, Xosé; Patiño, Raimundo; Cribeiro, Alexandre; Arias, César; Fernández del Riego, Francisco; Escolma de Poesía Galega. IV. Os contemporáneos; Os anos escuros.; Franco Grande, Xosé Luís; Rodríguez Mourullo, Gonzalo; Beiras, Xosé Manuel; Vidán, Manuel; Café Español; Filgueira Valverde, Xosé Fernando; Alonso Montero, Xesús; Oteriana; Carballo Calero, Ricardo; Ferreiro, Celso Emilio; colección Benito Soto; Aportaciones a la literatura gallega contemporánea; Sete poetas galegos; Xosé Luís Méndez Ferrín; Salgado, Xosé Manuel; Casado, Xoán-M.; Bretaña Esperaldina; Galaxia; García Sabell, Domingo; Torres, Xohana; Do sulco; colección Illa Nova; Novoneyra, Uxío; López Nogueira, José Manuel; Concheiro, Luis; Blanco Losada, Ángel; Pedrayo, Eladia; Castelao, Alfonso Daniel R.; Lugrís, Urbano; Sempre en Galiza; Nós; antifranquismo; Curros, Manuel; Añón, Francisco; O divino sainete; Grial; Dorna; Dasilva, Xosé Manuel; Boletín Galego de Literatura; El Pueblo Gallego; Blanco Valdés, Juan L.; Cabada Vázquez, Xosé Manuel; Borobó; García Domínguez, Borobó; O reiseñor de Trasalba; Seminario de Estudos Galegos; Outeiriño, Manuel; A Trabe de Ouro; O libro dos amigos; Losada, Basilio; Pena, Xosé Ramón; Rodríguez Fer, Claudio; Poemas para ler e queimar; Historia da literatura galega contemporánea; Gráficas Numen; Voz y voto; Da agra aberta; Taibo, Victoriano; Longa noite de pedra; Poemas do home que quivo vivir; O que se foi perdendo; A noite; Acoitelado na espera; Heriberto Bens; ; Cordal, Xabier; A vella peneira a noite; Os camiños da vida; Devalar; Rodríguez, Eladio; ; Delgado Gurriarán, Florencio; Galicia infinda; Piñeiro, Ramón; Paz Andrade, Valentín; Ledo, Margarita; Pérez Alberti, Augusto; González Tosar, Luís; Villares, Ramón; Xeografía; Os eidos; Terra Cha; Fernández Teixeiro, Manuel María; La Noche; Pondal, Eduardo; Pérez Sánchez, Manuel Antonio; Cantiga nova que se chama riveira; Cunqueiro, Álvaro; García Lorca, Federico; Freud, Sigmund; Por os vieiros da saudade; Bóveda, Alexandre; Cavalcanti, Guido; Cabanillas, Ramón; Castro, Rosalía de; iglesia Alvariño, Aquilino; Festas Minervais.
 
 

culturagalega.org
Audiovisual | Música | Literatura | Banda deseñada

Subscríbete | Entra no teu perfil | Aviso legal | Licenza de uso | Contacto

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2 andar. 15704 Santiago de Compostela (Galicia)
Tfno: 981957202 / Fax : 981957205 / e-mail: redaccion@culturagalega.org